ما لیستی از نقل قول ها و گفته های مورد علاقه خود را جمع آوری کرده ایم تا شما را راضی نگه داریم. به ما بپیوندید و عشق ما به نقل قول ها و خلاقیت ها را جشن بگیرید.