long distance friendship quotes feature

51+ Long Distance Panaghigalaay Quotes nga Magpabilin sa Touch

Ang labing maayo layong distansya mga kinutlo ug mga hulagway sa panaghigalaay aron matabangan ka nga magpadayon sa pagkontak. Tungod lang nga ang imong mga higala mobalhin sa layo wala magpasabut nga ang panaghigalaay kinahanglan nga matapos. Mahimo nimong mapadayon ug mapalambo ang tanan nga mga relasyon kung naa ka sa husto nga panghunahuna, panabut ug paningkamot.

“Ang panahon dili mokuha sa panaghigalaay, ni ang panagbulag.” – Tennessee Williams

long distance friendship quotes separation image

Bantog nga Long Distance Friendship Quotes

Ang pagpabilin nga lig-on sa imong mga relasyon uban sa mga higala nga mibalhin mahimong lisud. Ibutang kini nga bantog nga mga panultihon ug mga hunahuna sa hunahuna aron matabangan ka nga mapadayon ang panaghigalaay sa daghang mga tuig. Ang oras ug gilay-on mga hagit lang nga kinahanglan natong buntogon tungod kay ang panaghigalaay hinungdanon sa kadaghanan sa atong kalipay.

1. "Ang oras mao ang pinakataas nga distansya tali sa duha ka lugar." – Bato sa Tamara Ireland

long distance friendship quotes time

Hinumdomi nga ang physical distancing panagsa ra ang pagkahulog sa panaghigalaay. Kini ang kakulang sa komunikasyon nga sa katapusan magdala sa mga higala sa pagkaanod. Mahimo nimong mabuntog ang distansya pinaagi sa pagpadayon sa pagkontak sa mga higala pinaagi sa mga tawag sa telepono, email, ug social media.

2. "Ang distansya usahay magpahibalo kanimo kung kinsa ang angay nga huptan, ug kinsa ang angay biyaan." – Lana Del Rey

long distance friendship quotes letting go

Ang lisud nga kamatuoran mao nga ang ubang mga tawo wala gitakda sa imong kinabuhi. Ang panaghigalaay nga mawala sa gilay-on kasagaran dili lalim ug makahuluganon sa pagsugod.

3. “Walay makapahimo sa yuta nga daw hilabihan ka lapad kay sa pagbaton ug mga higala sa layo; naghimo sila ug mga latitud ug longitude.” – Henry David Thoreau

long distance friendship quotes thoreau

Ang pagbaton ug mga higala sa lagyong mga dapit mahimong positibo nga butang. Kini nagpalapad sa imong sirkulo sa kaharuhay ug nagpahibalo kanimo nga welcome ka sa lagyong kayutaan. Paggahin og panahon sa pagbisita sa imong mga higala tungod kay kini nagtugot kanimo sa pagtan-aw sa laing bahin sa kalibutan ingon man usab sa pagkonektar kanila.

4. "Ang tinuod nga mga higala dili gayud magbulag tingali sa layo apan dili sa kasingkasing." – Helen Keller

long distance friendship quotes heart

Ang imong labing suod nga mga higala kanunay nga duol ug mahal kanimo sa imong hunahuna. Paghupay nga anaa sila kanunay sa imong kiliran sa ingon niana nga paagi.

5. “Adunay mga panaghigalaay nga nasilsil sa atong mga kasingkasing nga dili gayud mokunhod sa panahon ug sa gilay-on.” – Dodinsky

long distance friendship quotes bff

Ang mga tawo ug mga lugar nga adunay imong lawom nga koneksyon dili gyud mawala. Ang oras ug gilay-on dili mawala sa konkretong mga gapos.

6. "Ang distansya dili makaguba sa panaghigalaay sa hingpit, apan ang kalihokan lamang niini." – Aristotle

labing maayo nga long distance friendship quotes

Ang pagkabulag naglimite lamang kanimo sa pisikal nga mga kalihokan. Sa teknolohiya karon, malingaw gihapon mo sa usag usa pinaagi sa text message, online gaming session, o video call.

7. "Kitang tanan nagsubay sa lain-laing mga dalan sa kinabuhi, apan bisan asa kita moadto, kita mag-uban sa usag usa bisan asa." – Tim McGraw

long distance friendship quotes paths

Pinaagi sa among panaghigalaay, sa walay duhaduha among gidawat ang mga hilig ug mga panglantaw sa usag usa. Ang mga panumduman, impluwensya, ug koneksyon sa mga higala mobiyahe uban kanato bisan asa nga atong pilion nga adtoan.

8. “Ang maayong mga higala sama sa mga bituon. Dili nimo sila makita kanunay, apan nahibal-an nimo nga naa sila kanunay. - Wala mailhi

long distance friendship quotes stars

Kitang tanan ubos sa samang langit. Ang imong tinuod nga mga higala anaa kanunay alang kanimo sa hunahuna ug mga panumduman. Ug kung gimingaw ka nila, mahimo nimo silang tawagan kanunay.

9. “Ang maayong mga higala lisod pangitaon, lisod biyaan, ug imposibleng kalimtan.” - Wala mailhi

long distance nga panaghigalaay quotes imposibleng makalimtan

Ang labing suod nga mga higala nga naa nimo dili gyud nimo makalimtan. Dili igsapayan kung unsa ka layo ang imong gilay-on gikan kanila.

10. “Mahimo bang mabulag ka sa mga milya gikan sa mga higala… – Richard Bach

long distance friendship quotes gugma

Ang mga hunahuna ug pagbati mahimong molapas sa oras ug wanang dili ba?

May Kalabutan nga Post: 55+ Mubo nga Mga Kinutlo sa Panaghigalaay [Mga Hulagway + LIBRENG eBook]

Mga Kinutlo sa Panaghigalaay aron Magpabiling Makontak

Pipila ka gaan ug malipayon nga mga hunahuna sa panaghigalaay nga magamit nimo aron mapadayon ang pagkontak sa mga higala nga layo. Hinumdumi kung unsa ka hinungdanon ang panaghigalaay, ug kung unsa ka dako ang kalipay nga nadala niini sa imong kinabuhi, hinungdanon aron mapadayon sila nga lig-on.

11. "Ang usa ka higala mao ang usa ka tawo nga nahibal-an ang tanan bahin kanimo ug gihigugma ka gihapon." – Elbert Hubbard

12. “Kitang tanan mga magpapanaw sa kamingawan niini nga kalibutan, ug ang labing maayo nga atong makita sa atong mga pagbiyahe mao ang usa ka matinuoron nga higala.” – Robert Louis Stevenson

13. “Ang labing bililhong gasa nga imong madawat mao ang usa ka matinud-anon nga higala.” – Stephen Richards

14. "Bisan asa ka man, ang imong mga higala mao ang naghimo sa imong kalibutan." – Chris Bradford

15. “Ang panaghigalaay mao lamang ang tambal sa pagdumot, ang bugtong garantiya sa kalinaw.” – Buddha

16. "Ang matag higala nagrepresentar sa usa ka kalibutan nga ania kanato, usa ka kalibutan nga lagmit dili matawo hangtod sila moabut." – Anais Nin

17. “Walay bili ang pagpangayo ug maalamong tambag gikan sa maayong higala.” – George Clason

18. "Ang tinuod nga higala naghimo sa imong problema nga ilang problema." – Mokokoma Mokhonoana

19. “Ang tinuod, ang tanan masakitan ka. Pangitaon ra nimo ang angay nga antuson.” – Bob Marley

20. “Dili ka makapabilin sa imong suok sa Kalasangan nga maghulat sa uban nga moduol kanimo. Kinahanglan ka nga moadto kanila usahay. ” – AA Milne

21. “Kon duna kay duha ka higala sa imong tibuok kinabuhi, swerte ka. Kon duna kay maayong higala, mas swerte ka.” – SE Hinton

22. "Ang tinuod nga mga higala kanunay nga mag-uban sa espiritu." – LM Montgomery

23. "Wala pa'y pulong, para sa mga karaan nga higala nga bag-o lang nagkita." – Jim Henson

24. "Walay panaghigalaay nga aksidente." – O. Henry

25. "Ang mga higala mao ang pamilya nga imong gipili" - Jess C Scott

26. "Ang pagputol sa mga tawo sa imong kinabuhi sayon, ang pagpugong kanila lisud." – Walter Dean Myers

27. "Ang usa ka higala mao ang usa nga naghatag kanimo sa hingpit nga kagawasan nga mahimong imong kaugalingon." – Jim Morrison

28. “Ang tinuod nga panaghigalaay sama sa maayong panglawas; ang bili niini talagsa rang mahibaloan hangtod nga kini mawala.” – Charles Caleb Colton

29. "Ang panaghigalaay kanunay nga usa ka matam-is nga responsibilidad, dili usa ka oportunidad." – Khalil Gibran

30. "Ang panaghigalaay makapauswag sa kalipay, ug makapawala sa kagul-anan, pinaagi sa pagdoble sa atong kalipay, ug pagbahin sa atong kasubo" - Marcus Tullius Cicero

31. "Duha ka butang nga dili nimo kinahanglan gukdon: Ang tinuod nga higala ug tinuod nga gugma." – Mandy Hale

32. “Ang pinulongan sa Panaghigalaay dili mga pulong, kondili mga kahulogan.” - Henry David Thoreau

33. "Ang usa ka maayong higala usa ka koneksyon sa kinabuhi - usa ka higot sa nangagi, usa ka dalan padulong sa umaabut, ang yawe sa kahimsog sa usa ka hingpit nga buang nga kalibutan." – Lois Wyse

34. "Nahibal-an namon gikan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi nga kami naglungtad alang sa ubang mga tawo una sa tanan, alang sa kansang mga pahiyom ug kaayohan ang among kaugalingon nga kalipayan nagdepende." - Albert Einstein

35. “Usa kini ka dakong pagsalig sa usa ka higala sa pagsulti kaniya sa imong mga sayop; mas dako ang pagsulti kaniya sa iya.” – Benjamin Franklin

36. "Ang usa ka higala mao ang usa ka tawo diin ikaw mangahas nga mahimong imong kaugalingon." – Frank Crane

37. "Ang tinuod nga mga higala sama sa mga diamante - hayag, matahum, bililhon, ug kanunay nga istilo." – Nicole Richie

38. "Ang usa ka tinuod nga higala mao ang usa ka tawo nga naghunahuna nga ikaw usa ka maayong itlog bisan kung nahibal-an niya nga ikaw gamay nga liki." - Bernard Meltzer

39. "Bisan unsa ka talagsaon ang tinuod nga gugma, kini dili kaayo kay sa tinuod nga panaghigalaay." - Albert Einstein

40. "Paghinayhinay sa pagkahulog sa panaghigalaay, apan kung naa ka, padayon nga lig-on ug makanunayon." – Socrates

41. “Ang kasakit sa panagbulag walay hinungdan sa kalipay sa panagkita pag-usab.” – Charles Dickens

42. "Ang usa ka higala sa tanan usa ka higala sa wala." – Aristotle

43. "Ang pagtinguha nga mahimong higala dali nga trabaho, apan ang panaghigalaay usa ka hinay nga hinog nga bunga." – Aristotle

44. “Ang pagkabahinbahin wala makapausab sa kamatuoran nga sa dugay nga panahon kita nag-uban sa pagtubo; ang atong mga gamot kanunay nga magsapot. Nalipay ko niana.” – Ally Condie

45. “Unsa ang higala? Usa ka kalag nga nagpuyo sa duha ka lawas.” – Aristotle

46. “Mas palabihon ko nga maglakaw uban sa usa ka higala sa kangitngit, kay sa mag-inusara sa kahayag.” – Helen Keller

47. "Kini sa panahon sa pinakagrabe nga mga panahon sa imong kinabuhi nga imong makita ang tinuod nga kolor sa mga tawo nga nag-ingon nga sila nagpakabana kanimo." – Anonymous

48. "Ang panaghigalaay mahitabo kung ang gilay-on tali sa mga kasingkasing lagmit nga zero." – Amit Ray

49. "Ang usa ka higala nga mopatay sa oras usa ka higala nga halangdon." – Haruki Murakami

50. "Napulo ka minuto uban sa usa ka tinuod nga higala mas maayo kaysa mga tuig nga gigugol uban sa bisan kinsa nga mas ubos." - Crystal Woods

51. "Kung wala ka sa kinabuhi gawas sa usa ka maayong higala, dato ka." – Michelle Kwan

May Kalabutan nga Post: 51+ Cute nga Kinabuhi Quotes sa Pagpasanag sa Imong Adlaw w/ Images

Bisag asa ka, pirmi mi konektado.

Dili nimo mawala ang mga tawo nga imong gihigugma. Ang gilay-on, oras, ug bisan ang kamatayon dili gayud makaguba sa mga handumanan ug impluwensya sa imong suod nga mga higala diha kanimo.