trích dẫn về bài học cuộc sống

17 câu trích dẫn về bài học cuộc sống [Tải xuống PDF MIỄN PHÍ]

Những câu danh ngôn và những câu nói về bài học cuộc sống. Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều đến dễ dàng, đôi khi bạn phải trải qua những khoảng thời gian tồi tệ mới rút ra được những bài học quan trọng. Tốt hơn hết, hãy cố gắng học một số bài học này miễn phí từ sự khôn ngoan của những người khác.

17 câu trích dẫn về bài học cuộc sống [Tải xuống PDF]trích dẫn về bài học cuộc sống (9)

trích dẫn về bài học cuộc sống (17)

trích dẫn về bài học cuộc sống (16)

trích dẫn về bài học cuộc sống (15)

trích dẫn về bài học cuộc sống (14)


Hơn 51 câu trích dẫn dễ thương về cuộc sống để làm tươi sáng một ngày của bạn với hình ảnh


trích dẫn về bài học cuộc sống (13)

trích dẫn về bài học cuộc sống (12)

trích dẫn về bài học cuộc sống (11)

câu nói về bài học cuộc sống (10)  trích dẫn về bài học cuộc sống (8)

trích dẫn về bài học cuộc sống (7)

trích dẫn về bài học cuộc sống (6)


25 câu trích dẫn về tình bạn và tình yêu [Hình ảnh + PDF MIỄN PHÍ]


trích dẫn về bài học cuộc sống (5)

trích dẫn về bài học cuộc sống (4)

trích dẫn về bài học cuộc sống (3)


Hơn 51 trích dẫn về việc nắm bắt cơ hội trong các mối quan hệ [Cập nhật năm 2018]


trích dẫn về bài học cuộc sống (2)