"Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm một lần nữa. ” Thomas A. Edison

35 Báo giá Động lực Thứ Tư cho Công việc [Hình ảnh]

Những câu nói và hình ảnh đầy cảm hứng giúp bạn có động lực vào thứ Tư này. Hãy vượt qua cả tuần làm việc và kết thúc tốt đẹp!

làm công việc tuyệt vời trích dẫn

"Người duy nhất bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn là con người của ngày hôm qua"

Vô danh

làm những gì bạn có thể trích dẫn

“Máu, mồ hôi & sự tôn trọng. Đầu tiên hai bạn cho. Lần cuối cùng bạn kiếm được. ”
- Dwayne Johnson

cơ hội làm việc báo giá

"Những gì nằm sau chúng ta và những gì nằm trước chúng ta là những vấn đề nhỏ so với những gì nằm trong chúng ta."
- Ralph Waldo Emerson

bạn không bao giờ thất bại báo giá

"Những người mạnh mẽ không đặt người khác xuống ... Họ nâng họ lên."
- Michael P. Watson

bài học về thất bại trích dẫn

"Giai đoạn khó khăn không tồn tại mãi mãi nhưng người khó tính thì luôn ở đó."
- Robert H. Schuller

đừng xấu hổ trích dẫn

"Nơi không có đấu tranh, không có sức mạnh."
- Oprah Winfrey

thành công là một trích dẫn hành trình

"Cái gì không giết được chúng ta sẽ làm ta mạnh mẽ hơn."
- Friedrich Nietzsche

không bao giờ ngừng tin vào câu trích dẫn

"Sức mạnh không đến từ sự chiến thắng. Cuộc đấu tranh của bạn phát triển thế mạnh của bạn. Khi bạn trải qua gian khó và quyết không đầu hàng, đó chính là sức mạnh ”.
- Arnold Schwarzenegger

báo giá chuẩn bị tốt nhất

“Thành công không phải một sớm một chiều. Đó là khi mỗi ngày bạn trở nên tốt hơn một chút so với ngày trước. Nó tất cả cho biết thêm."
- Dwayne Johnson

không có gì thay thế cho báo giá làm việc chăm chỉ

“Sẽ luôn có một người không thể nhìn thấy giá trị của bạn. Đừng để nó là bạn ”
- Mel Robbins

làm việc chăm chỉ được báo giá tử tế

"Cuộc sống không phải là vấn đề của việc cầm những lá bài tốt, mà là việc chơi tốt một ván bài kém."
- Robert Louis Stevenson

niềm vui trong báo giá công việc

"Cuộc sống là 10% điều gì xảy ra với bạn và 90% cách bạn phản ứng với nó."
- Charles R. Swindoll

tôi không có trích dẫn thất bại

“Tôi đã không thất bại. Tôi vừa tìm ra 10.000 cách mà không hiệu quả ”.
- Thomas A. Edison

chọn một công việc bạn yêu thích trích dẫn

"Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: đó là sự can đảm để tiếp tục điều đó."
- Winston Churchill

báo giá quyết tâm và làm việc chăm chỉ

"Điểm yếu lớn nhất của chúng ta nằm ở việc từ bỏ. Cách chắc chắn nhất để thành công là luôn cố gắng thêm một lần nữa. ”
- Thomas A. Edison

thành công không phải là báo giá ngẫu nhiên

seth godin work quote

đừng bỏ báo giá

Video Trích dẫn Động lực Thứ Tư