ยินดีต้อนรับสู่ https://quotebold.com (“ไซต์”) เราเข้าใจดีว่าความเป็นส่วนตัวทางออนไลน์มีความสำคัญต่อผู้ใช้ไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดำเนินธุรกิจ คำแถลงนี้ควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเกี่ยวกับผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เยี่ยมชม”) ที่เข้าชมโดยไม่ทำธุรกรรมทางธุรกิจและผู้เยี่ยมชมที่ลงทะเบียนเพื่อทำธุรกรรมทางธุรกิจบนเว็บไซต์และใช้บริการต่างๆ ที่นำเสนอโดย
QuoteBold (รวมเรียกว่า “บริการ”) (“ลูกค้าที่ได้รับอนุญาต”)

“ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้”

หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่ระบุหรือสามารถใช้เพื่อระบุตัวตน ติดต่อ หรือระบุตำแหน่งของบุคคลที่ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล โปรไฟล์ทางการเงิน ประกันสังคม หมายเลขและข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลระบุตัวบุคคลไม่รวมถึงข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยไม่ระบุตัวตน (นั่นคือ ไม่มีการระบุตัวตนของผู้ใช้แต่ละราย) หรือข้อมูลประชากรที่ไม่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุตัวตน

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลใดที่ถูกรวบรวม?

เราอาจรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้พื้นฐานจากผู้เยี่ยมชมทั้งหมดของเรา เรารวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้จากลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา: ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลโปรไฟล์โซเชียลมีเดีย

หน่วยงานใดเป็นผู้รวบรวมข้อมูล?

นอกจากการรวบรวมข้อมูลโดยตรงของเราแล้ว ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเรา (เช่น บริษัทบัตรเครดิต สำนักหักบัญชี และธนาคาร) ที่อาจให้บริการเช่น สินเชื่อ ประกันภัย และบริการรับฝากเงินอาจรวบรวมข้อมูลนี้จากผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต เราไม่ได้ควบคุมว่าบุคคลที่สามเหล่านี้ใช้ข้อมูลดังกล่าวอย่างไร แต่เราขอให้พวกเขาเปิดเผยว่าพวกเขาใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างไร บุคคลภายนอกเหล่านี้บางรายอาจเป็นตัวกลางที่ทำหน้าที่เป็นเพียงการเชื่อมโยงในห่วงโซ่การจัดจำหน่าย และไม่จัดเก็บ เก็บรักษา หรือใช้ข้อมูลที่ได้รับ

เว็บไซต์ใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อปรับแต่งไซต์ นำเสนอบริการที่เหมาะสม และเพื่อตอบสนองคำขอซื้อและขายบนไซต์ เราอาจส่งอีเมลถึงผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเกี่ยวกับการวิจัยหรือโอกาสในการซื้อและการขายบนไซต์หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของไซต์ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เพื่อติดต่อผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อตอบคำถามเฉพาะ หรือเพื่อให้ข้อมูลที่ร้องขอ

กับผู้ที่อาจข้อมูลอาจจะใช้ร่วมกัน?

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอาจถูกแบ่งปันกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตรายอื่นที่ต้องการประเมินธุรกรรมที่อาจเกิดขึ้นกับลูกค้าที่ได้รับอนุญาตรายอื่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมของเรา รวมถึงข้อมูลประชากรของผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต กับหน่วยงานในเครือและผู้ขายที่เป็นบุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังเสนอโอกาสในการ "เลือกไม่รับ" การรับข้อมูลหรือได้รับการติดต่อจากเราหรือหน่วยงานใดๆ ที่ดำเนินการในนามของเรา

ข้อมูลระบุตัวบุคคลถูกจัดเก็บอย่างไร?

ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ซึ่งรวบรวมโดย QuoteBold ได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัยและบุคคลภายนอกหรือพนักงานของ QuoteBold ไม่สามารถเข้าถึงได้ ยกเว้นสำหรับการใช้งานตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ผู้เยี่ยมชมมีตัวเลือกใดบ้างเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการแจกจ่ายข้อมูล

ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอาจยกเลิกการรับข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์จากหรือได้รับการติดต่อจากเราและ/หรือผู้ขายและหน่วยงานในเครือของเราโดยการตอบกลับอีเมลตามคำแนะนำหรือโดยการติดต่อเราที่

คุ้กกี้

คุกกี้คือชุดข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าชม และเบราว์เซอร์ของผู้เข้าชมได้จัดเตรียมให้กับเว็บไซต์ทุกครั้งที่ผู้เข้าชมกลับมา

เราใช้ "คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูล คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้

มีการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

มีการใช้คุกกี้ด้วยเหตุผลหลายประการ เราใช้คุกกี้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของผู้เยี่ยมชมและบริการที่พวกเขาเลือก เรายังใช้คุกกี้เพื่อความปลอดภัยเพื่อปกป้องลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าที่ได้รับมอบอำนาจเข้าสู่ระบบและไซต์นั้นไม่ได้ใช้งานนานกว่า 10 นาที เราจะเข้าสู่ระบบของลูกค้าที่ได้รับอนุญาตโดยอัตโนมัติ ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ต้องการให้วางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ของตนให้ปฏิเสธคุกกี้ก่อนที่จะใช้ https://quotebold.com โดยมีข้อเสียคือคุณสมบัติบางอย่างของเว็บไซต์อาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุกกี้ช่วย

คุกกี้ที่ผู้ให้บริการของเราใช้

ผู้ให้บริการของเราใช้คุกกี้และคุกกี้เหล่านั้นอาจถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ใช้ในหน้าข้อมูลคุกกี้ของเรา

WPLegalPages ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบอย่างไร

QuoteBold ใช้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP, ISP และประเภทของเบราว์เซอร์ เวอร์ชันของเบราว์เซอร์ หน้าที่เข้าชม วันที่และเวลาที่เยี่ยมชม เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการไซต์ ติดตามการเคลื่อนไหวและการใช้งานของผู้ใช้ และรวบรวม ข้อมูลประชากรในวงกว้าง

พันธมิตรหรือผู้ให้บริการใดบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากผู้เยี่ยมชมและ/หรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตบนไซต์

QuoteBold ได้เข้าร่วมและจะยังคงเข้าร่วมเป็นพันธมิตรและพันธมิตรอื่น ๆ กับผู้ขายจำนวนมาก ผู้ขายดังกล่าวอาจเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้บางอย่างโดยจำเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประเมินลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับสิทธิ์ในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราไม่ครอบคลุมการรวบรวมหรือการใช้ข้อมูลนี้

เว็บไซต์จะรักษาข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างปลอดภัยได้อย่างไร?

พนักงานของเราทุกคนคุ้นเคยกับนโยบายและหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยของเรา ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจำนวนจำกัดซึ่งได้รับรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูล เราตรวจสอบระบบและกระบวนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขประกันสังคม ได้รับการคุ้มครองโดยโปรโตคอลการเข้ารหัส เพื่อป้องกันข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะที่เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อรักษาไซต์ให้ปลอดภัย การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอาจมีข้อผิดพลาด การดัดแปลง และการเจาะข้อมูล และเราไม่สามารถรับรองหรือรับประกันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เยี่ยมชมหรือ ลูกค้าที่ได้รับอนุญาตสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว

ผู้เยี่ยมชมจะแก้ไขความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้อย่างไร

ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตอาจติดต่อเราเพื่ออัปเดตข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เกี่ยวกับพวกเขาหรือเพื่อแก้ไขความไม่ถูกต้องใด ๆ โดยส่งอีเมลถึงเราที่

ผู้เข้าชมสามารถลบหรือปิดใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยไซต์ได้หรือไม่

เราให้กลไกแก่ผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตในการลบ/ปิดใช้งานข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้จากฐานข้อมูลของไซต์โดยการติดต่อ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสำรองข้อมูลและบันทึกการลบ อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะลบรายการของผู้เข้าชมโดยไม่รักษาข้อมูลที่เหลืออยู่ บุคคลที่ร้องขอให้ปิดใช้งานข้อมูลระบุตัวบุคคลจะถูกลบตามหน้าที่ข้อมูลนี้ และเราจะไม่ขาย โอน หรือใช้ข้อมูลระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นในทางใดทางหนึ่งในอนาคต

สิทธิ์ของคุณ

นี่คือสิทธิ์โดยสรุปที่คุณมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูล

  • สิทธิ์ในการเข้าถึง
  • สิทธิในการแก้ไข
  • สิทธิในการลบ
  • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผล
  • สิทธิ์ในการพกพาข้อมูล
  • สิทธิในการร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล
  • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึง "เด็ก" หรือใครก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และเราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยเจตนา

หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราทันทีตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ หากเราทราบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะลบข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเราทันที

การปฏิบัติตามกฎหมาย

การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ตามกฎหมาย เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งศาลหรือหมายศาล หรือคำขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายให้เปิดเผยข้อมูล นอกจากนี้ เราจะเปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้เมื่อจำเป็นตามสมควรเพื่อปกป้องความปลอดภัยของผู้เข้าชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาต

จะเกิดอะไรขึ้นหากนโยบายความเป็นส่วนตัวมีการเปลี่ยนแปลง

เราจะแจ้งให้ผู้เยี่ยมชมและลูกค้าที่ได้รับอนุญาตทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราโดยการโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนไซต์ อย่างไรก็ตาม หากเรากำลังเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวในลักษณะที่อาจทำให้ไม่เปิดเผยข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลซึ่งผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตก่อนหน้านี้ เราจะติดต่อผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมหรือลูกค้าที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวป้องกัน การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

ลิงค์

https://quotebold.com มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โปรดทราบว่าเมื่อคุณคลิกลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง แสดงว่าคุณกำลังย้ายไปยังเว็บไซต์อื่น เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้ เนื่องจากนโยบายความเป็นส่วนตัวอาจแตกต่างจากของเรา

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่


ปรับปรุงล่าสุด: 8 กันยายน 2022