Unsa ang labing grabe nga mga kinutlo bahin sa pakigbisog ug kasakit? Nagkolekta kami usa ka lista sa mga panultihon aron makatabang sa pagpahayag sa lisud nga mga panahon ug mahagiton nga mga adlaw. Pagbaton ug kahupayan nga kitang tanan masakitan matag karon ug unya, ug nga wala ka mag-inusara.

1. “Kon walay pakigbisog, walay pag-uswag.” – Frederick Douglass

nagkutlo sa kasakit sa pakigbisog Frederick Douglass

Ang pag-uswag mahitabo kung mogawas ka sa imong komportable nga lugar.

2. “Kon walay pakigbisog, walay kusog.” – Oprah Winfrey

kinutlo pakigbisog kasakit Oprah Winfrey

Pag-atubang sa bag-ong mga hagit ug paghupay nga kitang tanan kinahanglan nga atubangon ang tensiyon aron makakuha og kusog.

3. “Kon mas lisud ang pakigbisog, mas mahimayaon ang kadaugan. Ang pagkaamgo sa kaugalingon nanginahanglan ug dakong pakigbisog.” – Swami Sivananda

kinutlo pakigbisog kasakit Swami Sivananda

Ang mas dako nga hagit mas magantihon ang kadaugan. Daghan sa atong gipakabahandi nga mga handumanan nagagikan sa mga panahon sa kalisdanan ug bisan sa kasakit.

4. “Dili ka perpekto, ug naangol ka sa pakigbisog, apan takus ka sa gugma ug pagkasakop.” – Brene Brown

kinutlo pakigbisog kasakit Brene Brown

Kitang tanan medyo naglisud - busa ayaw kabalaka.

5. "Sa higayon nga maabot nimo ang imong punto sa paghimo niini, imong maapresyar ang pakigbisog." – Nas

quotes pakigbisog kasakit Nas

Ang usa ka butang nga gihatag dili ingon ka tam-is sa usa ka butang nga nakuha. Ipasigarbo ang imong mga paningkamot ug kakugi.

May Kalabutan nga Post: 51+ Inspirational Quotes mahitungod sa Kinabuhi ug Pakigbisog w/ Images

6. "Daghan sa labing matahum sa kalibutan naggikan sa pakigbisog." – Malcolm Gladwell

quotes pakigbisog kasakit Malcolm Gladwell

Ang arte ug musika kasagarang nagagikan sa mga dapit sa pakigbisog ug kasakit. Ang pipila sa labing nindot nga mga binuhat mitungha tungod sa panagbangi ug debate. Usa sa labing inila nga banda sa kalibutan, ang The Beatles, nagmugna sa ilang labing gisimba nga musika samtang nag-atubang sa mga internal nga pakigbisog.

7. “Ang kalagmitan nga kita mapakyas sa pakigbisog kinahanglang dili makapugong kanato gikan sa pagsuporta sa usa ka kawsa nga atong gituohan nga makiangayon.” – Abraham Lincoln

kinutlo kasakit sa pakigbisog Abraham Lincoln

Ayaw pag-undang tungod lang sa usa ka butang nga lisud. Paggamot sa imong gituohan ug sabta nga ang dalan sa kadaugan panagsa ra nga hapsay nga biyahe.

8. "Ang akong kinabuhi usa ka pakigbisog." – Voltaire

quotes pakigbisog kasakit Voltaire

Sa akong hunahuna kitang tanan mobati nga ingon niini pipila ka mga adlaw.

9. "Lisud ang pagbag-o ug nanginahanglan kanunay nga pakigbisog ug determinasyon." – Sadiq Khan

quotes pakigbisog kasakit Sadiq Khan

Ang pagbag-o sa imong mga panan-aw, imong mga nahimo, imong kahimsog, ug uban pang aspeto nanginahanglan hinungdanon nga pagpahinungod. Paggahin ug panahon sa pagdokumento sa imong tinuod nga mga mithi ug pagtrabaho nga walay kakapoy ngadto kanila.

10. "Ang arte nagtugot sa mga tawo og paagi sa pagdamgo sa ilang dalan gikan sa ilang pakigbisog." – Russell Simmons

kinutlo pakigbisog kasakit Russell Simmons

Ang matahum nga mga linalang kanunay nga makatabang kanato sa pagpahayag ug pagsulbad sa kasakit sa paagi nga wala’y mahimo.

May Kalabutan nga Post: 61+ Mga Kinutlo bahin sa Pagbag-o ug Pag-uswag aron Mabag-o ang Imong Kaugalingon

Mga kinutlo bahin sa mga hagit ug kasakit

Normal ra ang gibati masakitan pipila ka mga adlaw ug nahulog sa usa ka rut karon ug unya. Ayaw kabalaka, mahitabo kini sa tanan. Ang importante mao nga imong nasabtan nga ang pakigbisog kasagaran temporaryo kung imong ihatag ang imong kaugalingon sa pagbag-o aron makakita og inspirasyon.

11. “Hinumdomi kanunay nga ang pagpaningkamot ug pakigbisog nag-una sa kalampusan, bisan sa diksyonaryo.” – Sarah Ban Breathnach

kinutlo kasakit sa pakigbisog Sarah Ban Breathnach

12. "Ang kadaugan dili maangkon kung wala ang pakigbisog." – Wilma Rudolph

kinutlo pakigbisog kasakit Wilma Rudolph

13. “Usa ako sa labing mahunahunaon sa kaugalingon nga mga tawo sa kalibutan. Kinahanglan gyud kong makigbisog.” – Marilyn Monroe

quotes pakigbisog kasakit Marilyn Monroe

14. “Ang katawhan mouswag lamang pinaagi sa pakigbisog.” – Gustav Stresemann

nagkutlo sa kasakit sa pakigbisog Gustav Stresemann

15. "Pagtrabaho ug pakigbisog ug ayaw gayud dawata ang dautan nga mahimo nimong usbon." – Andre Gide

quotes pakigbisog kasakit Andre Gide

16. "Ako nadani sa mga dapit sa kalibutan diin adunay pakigbisog ug panagbangi." – Anderson Cooper

kinutlo pakigbisog kasakit Anderson Cooper

17. “Ang imong pakigbisog karon mao ang pagpalambo sa kusog nga imong gikinahanglan alang sa ugma. Ayaw pag-undang.” – Robert Tew

quotes pakigbisog kasakit Robert Tew

18. "Ang importante nga butang sa kinabuhi dili ang kadaugan kondili ang pakigbisog." – Pierre de Coubertin

kinutlo pakigbisog kasakit Pierre de Coubertin

19. “Sa kasingkasing sa matag pakigbisog anaa ang kahigayonan sa pagtubo.” – Melanie M. Koulouris

quotes pakigbisog kasakit Melanie M Koulouris

20. "Ang pagsalig nagagikan sa kadaugan, apan ang kusog nagagikan sa pakigbisog." – Arnold Schwarzenegger

kinutlo pakigbisog kasakit Arnold Schwarzenegger

21. “Ako mahimong mas kusgan kay sa akong kasubo.” – Jasmine Warga

quotes pakigbisog kasakit Jasmine Warga

22. “Wala pa sa tibuok kasaysayan adunay usa ka tawo nga nagpuyo sa usa ka kinabuhi nga kasayon nagbilin og usa ka ngalan nga angay hinumduman.” – Theodore Roosevelt

nagkutlo sa kasakit sa pakigbisog Theodore Roosevelt

23. "Pipila sa labing nindot nga mga butang nga naa kanato sa kinabuhi naggikan sa atong mga kasaypanan." – Surgeo Bell

quotes pakigbisog kasakit Surgeo Bell

24. "Kitang tanan adunay nawala sa dalan." – Po Bronson

quotes pakigbisog kasakit Po Bronson

25. "Ang kalibutan mas dako ug mas matahum kay sa akong gamay nga pakigbisog." – Ravi Zacarias

kinutlo pakigbisog kasakit Ravi Zacharias

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit

Ang kasakit ug pakigbisog dili kanunay daotan nga butang. Kasagaran sila usa ka pultahan padulong sa pagtubo, pag-uswag sa kaugalingon ug usa ka mas lapad nga panan-aw sa kalibutan.

26. "Ang imong kasakit mao ang pagkabuak sa kabhang nga nagputos sa imong pagsabot." – Khalil Gibran

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (1)

27. “Himoa ang imong mga samad ngadto sa kaalam.” – Oprah Winfrey

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (2)

28. "Ang kasakit mao ang kahuyang nga mibiya sa lawas." - US Marine Corps

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (3)

29. "Gikan sa kasakit ug mga problema miabut ang labing matam-is nga mga kanta, ug ang labing makahahadlok nga mga istorya." – Billy Graham

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (4)

30. “Ang kinabuhi mubo ra. Kinahanglan nga makatawa ka sa among kasakit o dili kami maka-move on." – Jeff Ross

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (5)

31. “Ang kasakit sa panagbulag walay hinungdan sa kalipay sa panagkita pag-usab.” – Charles Dickens

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (6)

32. “Ang akong focus mao ang paglimot sa kasakit sa kinabuhi. Kalimti ang kasakit, bugalbugalan ang kasakit, bawasan kini. Ug mikatawa.” – Jim Carrey

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (7)

33. “Kasakit ug kalipay, sama sa kahayag ug kangitngit, molampos sa usag usa.” – Laurence Sterne

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (8)

34. “Ang sekreto sa kalampusan mao ang pagkat-on unsaon paggamit sa kasakit ug kalipay imbes nga ang kasakit ug kalipay mogamit kanimo. Kung buhaton nimo kana, kontrolado nimo ang imong kinabuhi. Kung dili nimo buhaton, ang kinabuhi ang nagkontrol kanimo. ” – Tony Robbins

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (9)

35. “Ang tinuod nga kalooy nagpasabut nga dili lamang mobati sa kasakit sa uban kondili mapalihok usab sa pagtabang sa paghupay niini.” – Daniel Goleman

Inspirational Quotes mahitungod sa Kasakit (10)

May Kalabutan nga Post: 61+ Quotes Bahin sa Pagka Kusog w/ Images [Gi-update 2018]

Ma-download nga eBook alang sa mga kinutlo bahin sa pakigbisog ug kasakit [PDF]

Pag-download ug ipaambit ang among 25 ka panid nga taas nga kalidad nga PDF sa mga kinutlo aron ipahayag ang imong mga higayon sa kasakit ug pag-antos.

Himoang kusog ang imong mga hagit

Ang kinabuhi mao ang kanunay nga dagan sa mga pakigbisog ug mga kadaugan. Hinumdumi nga samtang nag-atubang ka sa mga kasamok ug pakigbisog sa kinabuhi nga kini magbag-o kanimo nga mas kusgan nga tawo. Pagkat-on gikan sa imong mga kasaypanan ug pagdibuho gikan sa imong mga kasinatian samtang nagmugna ka og dalan padulong sa mas hayag nga kaugmaon.